Privacy policy

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 augustus 2021.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens verwerken wij alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en andere privacywetgeving. Onze website www.uitvaart-producten.nl wordt beheerd door Uitvaart-Producten.nl Via deze website worden persoonsgegevens door ons verwerkt. Deze worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met ons.

Gegevensverzameling

Log bestanden

De website verzameld als de meeste websites gegevens in logbestanden. Hierbij kan worden gedacht aan je IP adres, uw browser (bijvoorbeeld Edge, Brave Opera, Vivaldi, Firefox, Safari,..) en de versie daarvan, je internetprovider op het moment van sitebezoek, tijdstippen van bezoek en welke pagina’s bezocht zijn. Deze gegevens worden slechts gebruikt voor algemene statistieken over het gebruik van de website.

Klikgedrag

De algemene bezoekgegevens als in de logbestanden en die keuzes die je op de website maakt via je klikgedrag bieden ons statistische analysemogelijkheden van het websitegebruik en helpen ons om de werking van de website geoptimaliseerd te krijgen en te houden. We proberen deze gegevens te anonimiseren. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Door middel van Google Analytics kunnen we bijhouden hoeveel mensen de website gebruiken en waar zij zoal bij ons naar op zoek zijn. De informatie die dit oplevert wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer over specifiek privacybeleid bij Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om ons rapporten te verstrekken over effectiviteit van advertentiecampagnes. Google kan deze informatie aan derden verschaffen voor zover deze boij Google werken of zij bij wet verplicht worden om deze informatie aan overheden te verstrekken. Hierop hebben wij geen invloed.

Contactformulier

Wanneer jij op de website ons contactformulier invult of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, vragen wij jou om gegevens in te vullen of te verstrekken. In dat geval verwerken wij alleen de gegevens die jij aan ons verstrekt via het formulier:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Hiernaast bevat jouw vraag mogelijk persoonsgegevens. We gebruiken deze gegevens om jouw vraag of verzoek te kunnen afhandelen. Wij gebruiken die persoonsgegevens op basis van je toestemming. De informatie wordt bewaard totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en tot drie maanden daarna om bij vervolgvragen vlot te kunnen reageren.

Nieuwsbrief

Op onze website kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Op die manier blijf je op de hoogte van nieuws over ons bedrijf, aanbiedingen en andere informatie. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • IP-adres

We verwerken je persoonsgegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief op basis van jouw toestemming. De informatie wordt bij ons bewaard totdat je je afmeldt voor onze nieuwsbrief. Dit afmelden kunt je op elk moment doen. Iedere e-mail met nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Klanten

Als je klant van Uitvaart-producten.nl bent of wij zijn in onderhandelingsfase dan verwerken wij de volgende (persoons)gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Domeinnaam
 • E-mailadres
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummers
 • Voor- en achternaam

Bovenstaande persoonsgegevens worden bij ons op basis van je toestemming en/of op basis van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt. Wij bewaren deze informatie zolang wij dit wettelijk verplicht zijn. Informatie waarvoor geen wettelijke bewaarplicht geldt bewaren wij tot 1 jaar na uitvoering van de overeenkomst.

Het delen van jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van derden op Tier 3 datacenter van The Datacenter Group in Amsterdam. Jouw gegevens worden verwerkt in Nederland. Er worden back-ups gemaakt in het datacenter in Amsterdam en op een andere locatie in Nederland.

Gesteld dat je jouw eigen gegevens via Facebook deelt dan kunnen jouw gegevens door Facebook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Het privacybeleid van Facebook kun je op hun website bekijken. Je kunt daar ook je Facebook privacy-instellingen aanpassen.

Jouw gegevens worden opgeslagen in een door ons gebruikt CRM van een derde partij. Deze staan op servers in de Verenigde Staten. Het privacybeleid van Hubspot kun je op hun website bekijken.

Wij gebruiken boekhoudsysteem van een derde partij. Dit is systeem staat op een beveiligde lokale server met beperkte toegangsrechten. De back-ups worden beveiligd gesynchroniseerd via het internet naar een andere locatie in Nederland.

Jouw gegevens staan ook in voorstellen, een programma van eisen en een plan van aanpak die wij maken. Deze documenten worden intern voor productiedoeleinden gedeeld onder ons personeel.

Beveiliging, Cookies & persoonsgegevens

“Wij maken voor onze website gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij jou door naar onze cookieverklaring.” (even linken)

Beveiliging

Om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen hebben wij passende technische maatregelen genomen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een passend beveiligingsniveau bij de verwerkte gegevens.

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de inhoud van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Twitter
 • YouTube

Links op de website

Op onze website zul je ook links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een andere website deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten betrokkenen

Inzage en wijzigen van je gegevens

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Na het intrekken van je toestemming, verwijderen wij jouw persoonsgegevens. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming of uitvoering van de overeenkomst. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via het op de website genoemde e-mailadres.

Klacht indienen

Wanneer je niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Contactgegevens

Urnatelier

Houtwijk 70, 8251GD Dronten

085 – 073 9830

info@uitvaartatelier.nl